Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Bir ulusun yeni değişikliğine ölçü, müzikteki değişikliği anlayabilmesi,kavrayabilmesidir...
Mustafa Kemal ATATÜRK