Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

"Uludağ Makam"-Türk Müziği Konseri

 

       "B A H A R I N  S E S L E R İ"  K O N S E R İ

 

                         U L U D A Ğ  M A K A M

              Özlem Doğuş Varlı-Ahmed Tohumcu

           Ersen varlı-Erdem Özdemir-Güniz Alkaç

                    Ozan Sari - Ali Kaan kaplan

 

                          Tarih : 25.05.2015

                                Saat : 20.00

  Yer : Prof.Dr.Mete Cengiz Kültür Merkezi Salonu

 

 

 

 

               

2015-05-20 00:00:00-2015-05-26 00:00:00