Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Oda Müziği Konseri

              

               ODA MÜZİĞİ KONSERİ

 

             Agso Yaylı Çalgılar Kuarteti

 

                   Tarih : 10.02.2015

                       Saat : 20.00

   Yer : Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

2015-02-07 00:00:00-2015-02-11 00:00:00