Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Oda Müziği konseri (Nemeth Kuartet)

                              

                                 NEMETH KUARTET

 

            (Gülen Ege-Şeniz Aybulus-Elena Ünaldı-Mutlu V. Kocaili)

                                                VE

                                  GÖKHAN AYBULUS

 

                                         Erkin - Balcı

 

                                     Tarih : 01.12.2014

             Yer : U.Ü. Devlet Konservatuvarı konser Salonu

2015-04-06 00:00:00-2015-04-11 00:00:00