Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Senfoni Orkestrası Konseri

                     

       ULUSAL EGEMENLİK  VE ÇOCUK BAYRAMI KONSERİ

 

(Bursa B.D.Senfoni Orkestrası ve U.Ü. Devlet Konservatuıvarı İşbirliği ile)

 

                                      Şef : S.Dağhan DOĞU

 

                                         Tarih : 24.04.2015

                                              Saat : 18.00

                             Yer. U.Ü.Devlet Konservatuvarı 

2015-04-20 00:00:00-2015-04-25 00:00:00