Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Yarasa Opereti

                   

          U.Ü.Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası

                                                  ve

H.Ü.Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Öğrencileri

 

                                 Y A R A S A  O P E R E T İ

                                         (Üç Perde Türkçe)    

                                               J.Strauss

                                  

 

                                      Şef : S.Dağhan DOĞU

 

 

                                            Tarih: 20.03.2015

                                                   Saat: 20.00

                       Yer: Merinos Kültür Merkezi (AKKM Salonu)

(22.03.2015 saat 20.00'de Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi'nde)

2015-03-13 00:00:00-2015-03-22 00:00:00