Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Üfleme ve Vurma Çalgılar ASD Programları

  Yrd. Doç. Özgür Ünaldı ve Merve Selçuk
1. Orhan Nuri Göktürk Fagot Yarışması Finalisti (2013)

 

 

 

Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı; ortaokul, lise, lisans programlarıyla ve sekiz Sanat Dalı’nda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu sanat dalları:

Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı ortaokul ve lise devresi haftalık ders çizelgeleri ilgili kısımda, lisans ders bilgileri ise üniversite sayfasında sunulmuştur.

   - Flüt Sanat Dalı

   - Obua Sanat Dalı

   - Klarinet Sanat Dalı

   - Fagot Sanat Dalı

   - Korno Sanat Dalı

   - Trompet Sanat Dalı

   - Trombon Sanat Dalı

   - Vurma Çalgılar Sanat Dalı

 

                                   

 U.Ü.D.K Gençlik Senfoni Orkestrası ve solist Hira Kaçar

 

                                                                     Üflemeli Çalgılar Kış Okulu (2012)