Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

İç Kontrol Sistemi

 

 

-- İÇ KONTROL SİSTEMİ NEDİR
-- İÇ KONTROLUN AMAÇLARI NELERDİR
-- İÇ KONTROLUN YASAL DAYANAKLARI
-- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ
-- İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR
-- İÇ KONTROL EYLEM PLANI ÇALIŞMA GURUBU  LİSTESİ
-- PERSONEL VERİ GİRİŞİ YETKİ LİSTESİ
-- GÖREV TANIMLARI
          MÜDÜR
         MÜDÜR YARDIMCISI
          KONSERVATUVAR SEKRETERİ
          MÜDÜR SEKRETERİ
          PERSONEL BİRİMİ
          ÖĞRENCİ İŞLERİ
          MALİ İŞLER-SATIN ALMA-DÖNER SERMAYE
          TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ
          EVRAK KAYIT
          KÜTÜPHANE
-- ORGANİZASYON ŞEMASI
          ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK
          ORGANİZASYON ŞEMASI İDARİ