Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

İdari Personel

                                          

 BİRİM ADI SOYADI TELEFON NO
 Konservatuvar Sekreteri V. Şükriye DİNEDURGA (D.Bşk.) 0 224 294 27 03
 Müdür Sekreteri Ayça NOCA 0 224 294 27 00
 Personel Oğuzhan ÇAĞLARLAR 0 224 294 27 28
 Mali İşler Esra ASA (Bilg.İşl.) 0 224 294 27 28
 Mali İşler Turhan AYDIN (Bil.İşl.) 0 224 294 27 29
 Öğrenci İşleri Gülay UYAR (Şube Müd.) 0 224 294 27 54
 Öğrenci İşleri Alaettin YAKUT 0 224 294 27 50
 Öğrenci İşleri Mehtap DÜZENLİ 0 224 294 27 51
 Öğrenci İşleri Gözde GÜLER 0 224 294 27 51
 Kütüphane Özlem KARATAĞ 0 224 294 27 57