Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ASD Programları

         

 

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı; lisans ve lisansüstü düzeyde Kompozisyon ağırlıklı programlarıyla faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca, bölümün diğer Anasanat dallarındaki müzik teorisine ilişkin derslerin yürütülmesini üstlenmektedir.

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı lisans ve yüksek lisans ders bilgileri üniversite sayfasında sunulmuştur.