Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Konservatuvar Kurulu

 

Prof. İsmail M.GÖĞÜŞ
Başkan
 
Prof. Gülay GÖĞÜŞ Üye
Doç. Gökçe ALTAY Üye
Doç. Görkem ÇALGAN             Üye
Doç. Beril ÇALGAN                  Üye
Doç. Dr.Özlem DOĞUŞ VARLI Üye
Doç. Peter KÖRNER Üye