Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Lisans

U.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS DEVRESİ

U.Ü.D.K Gençlik Senfoni Orkestrası ve Solist Mine Aksoy (2011)

Ortaokul ve lise devresini kapsayan güçlü bir hazırlık eğitiminin üzerine 4 yıl eğitim verilen lisans devresi, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Ana amacı; kurumun uzgörü ve özgörevine paralel olarak ülkemizin ihtiyacı olan üst düzeyde yaratıcı, yorumcu ve gerektiğinde eğitimci sanatçıları yetiştirmektir.

Konservatuvarun hazırlık birimlerinde olduğu gibi, Müzik Bölümü’nün faaliyette olduğu lisans devresi; bu bağlamda önemli mesafeler almıştır. Gerek katıldığı ya da düzenlediği etkinlikler gerekse öğrencilerin çeşitli müzik topluluklarında aldığı görevlerdeki başarıları nedeniyle takdir edilmekte ve adından söz ettirmektedir.

Kurumun 2007-2008 eğitim-öğretim yılındaki ilk mezunları da gerek devlet senfoni orkestraları gerekse diğer özel müzik topluluklarında görevler almakta ya da lisansüstü çalışmalara katılarak mesleki gelişimlerini sürdürmektedirler.

Lisans eğitimi veren Müzik Bölümü içinde beş Anasanat Dalı yer almaktadır:

- Yaylı Çalgılar Aanasanat Dalı 

- Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı 

- Piyano Anasanat Dalı 

- Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı 

- Türk Müziği Anasanat Dalı

Performans ağırlıklı Müzik alanı diploması veren bu programlardaki ders bilgileri üniversite sayfasında, öğrenim görmek için gerekli koşullar Kayıt-Kabul kısmında açıklanmıştır.