Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Piyano ASD Programları

            

Ecem Alnıaçık - 1. Süreyya Operası Piyano Yarışması İkincisi (2013)

 

 

 

Piyano Anasanat Dalı; ortaokul, lise, lisans  ve lisansüstü programlarıyla Piyano Sanat Dalı’nda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Piyano Anasanat Dalı ortaokul ve lise devresi haftalık ders çizelgeleri ilgili kısımda, lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik (doktora) ders bilgileri ise üniversite sayfasında sunulmuştur.

 

 

 

 

  Ata Üstün Bilgin - 1. Rachmaninov Piyano Yarışması Birincisi (2011)

 

   +

U.Ü.D.K Gençlik Senfoni Orkestrası ve solist Sedef Durmak (2011)

(11. A. Adnan Saygun Bodrum Piyano Yarışması Finalisti - 2012)

 

  

Piyanist Emre Elivar konservatuvardaki atölye çalışmasında (2012)