Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Yönetim Kurulu

 

Prof. İsmail M.GÖĞÜŞ
Başkan
 
Prof. Gülay GÖĞÜŞ Üye
Doç. Gökçe ALTAY Üye
Doç. Görkem ÇALGAN               Üye
 Doç. O.Özgür ÜNALDI                   Üye
Yrd.Doç. Ersen VARLI Üye