Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Yaylı Çalgılar ASD Programları

 

 

         

Volfram Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ( 2013 Oda Müziği Yarışması İkincisi - Edirne)

Yaylı çalgılar Anasanat Dalı; ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü programlarla ve dört Sanat Dalı’nda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sanat dalları:

   - Keman Sanat Dalı
   - Viyola Sanat Dalı
   - Viyolonsel Sanat Dalı
   - Kontrabas Sanat Dalı

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı ortaokul ve lise devresi haftalık ders çizelgeleri ilgili kısımda, lisansyükseklisans ve sanatta yeterlik (doktora) ders bilgileri ise üniversite sayfasında sunulmuştur.